Dane osobowe / Personal data


Prelekcja / Lecture


Bądź oryginalny! Prelekcje, które już zostały przedstawione na poprzednich edycjach Festiwalu nie będą brane pod uwagę. // Be original! We care about the new talks, which haven’t been presented at the previous edition of Festival.
12 min - dotyczy ścieżki Soft Skills & Business Relations // 12 minutes – available only for Soft Skills & Business Relations

Agenda będzie dwujęzyczna, dlatego liczymy na prezentacje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. // Agenda is more international, that’s why we count on both: Polish and English presentations.

Jeśli chcesz udostępnić nam prezentację do wglądu, dodaj link w formularzu // If you would like to share your presentation with us, please add link here.

maksymalny rozmiar pliku 2mb