Formularz CFP został zamknięty.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!
Rada Programowa ocenia przesłane tematy.
Wkrótce poinformujemy Państwa o wynikach.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem: ewa.dzwigon@proidea.org.pl


Call For Papers is over.

Thank you for all your applications!
The Program Board is evaluating the submitted topics.
We will notify you of the results soon.

If you have any questions, please contact us at:
ewa.dzwigon@proidea.org.pl