Dane osobowe


Zgłoszenia zbieramy do 8.05.2023

Prelekcja


Bądź oryginalny! Prelekcje, które już zostały przedstawione na poprzednich edycjach Festiwalu nie będą brane pod uwagę.


Jeśli chcesz udostępnić nam prezentację do wglądu, dodaj link w formularzu.

minimum 800x800 px